De gegevens worden uitsluitend binnen de doelstelling van de site gebruikt en worden nimmer voor andere doeleinden.

Perspectief Counseling (afgekort PC) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft onze maatregelen voor de bescherming  van uw privacy. Neem de tijd om dit privacybeleid aandachtig te lezen, want het vertelt u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Door de website www.perspectiefcounseling.nl en www.perspectief-counseling.nl, aanvaardt u de voorwaarden van dit privacybeleid onvoorwaardelijk.

PC wil u de best mogelijke Internetervaring aanbieden. Daarom wordt de Website van tijd tot tijd aangevuld met bijkomende functies, eigenschappen, producten of diensten. Samen met onze inspanningen om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan dit tot periodieke wijzigingen van dit privacybeleid leiden. Daarom verzoeken  wij u om regelmatig opnieuw kennis te nemen van dit privacybeleid, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Waarom verzamelen wij persoonlijke informatie en wat doen wij ermee?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
* eventuele vragen of andere berichten die u ons via de Website stuurt
te registreren en te beantwoorden;
* u een dienst op maat te leveren;
* u toegang te kunnen geven tot delen van de Website die beveiligd
* zijn met een wachtwoord;
* onze verplichtingen in verband met een overeenkomst die u met ons hebt
* te beheren of anderszins uit te voeren;
* uw identiteit te controleren;
* marktonderzoek te doen;
* u informatie te sturen over producten en diensten;
* informatie te delen met andere bedrijven rondom PC,
* wanneer wij dit moeten doen om een contract met u uit te voeren,
* of wanneer u ons er de toelating voor hebt gegeven.
* Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie over u moeten verzamelen
en verwerken via onze Website (zoals uw naam, gebruikersnaam, adres,
bedrijfsnaam, geslacht en, indien een wachtwoord noodzakelijk is,
een antwoord dat alleen u kent op een vraag). Het is mogelijk dat wij u
deze informatie op onze Website vragen. Bepaalde gegevens worden automatisch
verzameld, zoals later in dit privacybeleid wordt beschreven.

Hoewel wij u niet verplichten om alle gegevens te verstrekken die wij u  vragen, kunnen wij onze diensten beter op u afstemmen naarmate u ons meer informatie geeft (en naarmate ze nauwkeuriger is).

Logbestanden/IP-adressen
Wanneer u onze Website bezoekt, nemen wij uw IP-adres (het unieke adres dat uw computer op het Internet identificeert en dat automatisch door onze  webserver wordt herkend) op in een log. Wij gebruiken de IP-adressen voor  het beheer van de Website en om algemene demografische informatie te  verzamelen die gezamenlijk wordt gebruikt.

Niet-persoonlijke informatie
Wij kunnen automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals het type van webbrowser dat u gebruikt of de website van waar u verbinding maakt met onze Website. U kunt niet aan de hand van deze informatie worden geïdentificeerd en ze wordt alleen gebruikt om ons te helpen een effectieve service op onze Website te verlenen.

Informatie die op uw computer wordt geplaatst
Wanneer u onze Website bezoekt, is het mogelijk dat wij bepaalde gegevens (een zogenaamde “cookie”) op uw computer plaatsen. Deze gegevens vergemakkelijken uw gebruik van onze Website en helpen ons om u de best mogelijke service te verlenen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u uw gegevens niet iedere keer opnieuw moet invoeren wanneer u onze website bezoekt. Als u dat wenst, kunt u cookies van uw computer verwijderen of blokkeren (uw on line help of handleiding legt uit hoe u dat kunt doen), maar het is mogelijk dat bepaalde diensten van PC niet naar behoren zullen werken als u uw browser instelt om geen cookies te aanvaarden.

Bekendmaken van uw informatie aan derden
Met uitzondering van de bekendmakingen die in dit beleid worden beschreven, zullen wij geen persoonlijke informatie zonder uw instemming delen met derden, tenzij wij wettelijk gemachtigd of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld wanneer een gerechtelijk vonnis het ons beveelt, of om fraude of andere misdrijven te voorkomen). Als PC of aan haar gelieerde ondernemingen fuseert of wordt overgenomen, zal PC er alles aan doen u te informeren wanneer de entiteit waarmee gefuseerd wordt of die PC overneemt de beschikking over uw persoonlijke persoonlijke informatie verkrijgt.

Informatie over producten en diensten
Als u ons op deze Website uw gegevens verstrekt, kunnen wij u via e-mail, telefoon of de post informatie sturen over producten, diensten, aanbiedingen en nieuws waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Wij sturen u deze informatie alleen als u ervoor hebt gekozen ze te ontvangen. Als u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons dat melden door een E-mail te sturen naar info@perspectief-counseling.nl

Nauwkeurigheid van onze gegevens
Wij streven ernaar de informatie die wij over u bewaren zo nauwkeurig mogelijk te houden. Wijzigingen in uw gegevens kunt u sturen naar info@perspectief-counseling.nl

Beveiliging
Wij gebruiken technologieën en procedures om uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongepast gebruik. Wij zullen deze maatregelen blijven updaten naarmate nieuwe technologie beschikbaar wordt.

Websites van derde partijen
Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid en de praktijken van ander Websites, ook wanneer u ze via koppelingen op onze Website bereikt. Wij raden aan dat u het beleid controleert van elke website die u bezoekt. Zelfs andere zorgverleners van PC kunnen een ander privacybeleid hebben.

Wanneer u via de website van een derde partij verbinding maakt met onze Website, zijn wij niet aansprakelijk voor het privacybeleid en de procedures van de eigenaren van de website van een derde partij. Wij raden aan dat u het beleid van deze website van een derde partij raadpleegt en in geval van problemen of vragen contact opneemt met zijn eigenaar of uitbater.

Hoe u ons bereikt
Als u contact met ons wilt opnemen om uw mening te geven over ons privacybeleid of met vragen over uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@perspectief-counseling.nl

Perspectief counseling fungeert slechts als netwerk ten behoeve van intensieve samenwerking en kennisoverdracht, die de cliënt uiteindelijk ten goede komt.