Perspectief Counseling heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website.
Perspectief Counseling aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid  van de informatie op deze website.
Perspectief Counseling  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of  indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.  Perspectief Counseling houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.  Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perspectief Counseling.