De algemene voorwaarden van Perspectief Counseling zijn gedeponeerd onder nummer 17217840 bij de Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch.

DEF algemene voorwaarden.